بخش زنان

 

تشکیل پرونده برای مادران باردار جهت کنترل و مراقبت های دوران بارداری

 برگزاری کلاس های دوران بارداری جهت آشنایی مادران با تغییرات  روحی وروانی دوران بارداری

رشد جنین و نحوه تغذیه مناسب این دوران – علائم خطر دوران بارداری و روشهای کاهش درد زایمان

وبرنامه ریزی برای زایمان و مراقبت ها نوزاد

معانیات پس از زایمان

سمع صدای قلب جنین

انجام معانیات دوره ای سلامت زنان شامل :

1 – انجام پاپ اسمیر       2- معاینه  پستان و درخواست ماموگرافی وسونوگرافی

 درمان عفونت های حاد و مزمن زنان

 مشاوره ومعاینه قبل از ازدواج

مشاوره قبل از بارداری ودوران بارداری

مشاوره و تجویز روش های جلوگیری از بارداری – گذاشتن iud

مشاوره تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری

مشاوره وبررسی اختلالات جنسی