درمانگاه شبانه روزی

رجایی شهر

پیام ها و مطالب علمی

درمانگاه شبانه روزی رجایی شهر دارای بخش های تخصصی : دندانپزشکی ، پوست و مو ، فیزیوتراپی ، زنان و مامایی ، اورژانس و فوریت های پزشکی ، داخلی و عمومی ، جراحی ، کلینیک های تخصصی

پیام ها و مطالب علمی

طراحی و برنامه نویسی توسط شرکت مهندسی الگام می باشد